ГБПОУ "Челябинский медицинский колледж"

Лечебное дело 

АСР

 • АСР ЕН.02
 • АСР ЕН.01 ЛД 2 курс
 • АСР ЕН.01 ЛД 3 курс
 • АСР ЕН.02  ЛД
 • АСР ОГСЭ.03 ЛД 1 курс 1 семестр
 • АСР ОП.01
 • АСР ОП.02
 • АСР ОП.03
 • АСР ОП.04
 • АСР ОП.05              
 • АСР ОП.06
 • АСР ОП.07
 • АСР ОП.08
 • АСР ОП.09
 •    АСР ОП.10
 • АСР ОГСЭ.03 ЛД 1 курс 2 семестр
 • АСР ОГСЭ.03 ЛД 2 курс 1 семестр
 • АСР ОГСЭ.03 ЛД 2 курс 2 семестр
 • АСР ОГСЭ.03 ЛД 3 курс 1 семестр
 • АСР ПМ.01
 • АСР ПМ.02
 • АСР ПМ.03
 • АСР ПМ.04
 • АСР ПМ.05
 • АСР ПМ.06 ИОПД
 • АСР ПМ.06 МДК.06.01
 • АСР ПМ.06 ПОПД
 • АСР ПМ.07

 

 • АСР ОГСЭ.03 ЛД 3 курс 2 семестр
 • АСР ОГСЭ.03 ЛД 4 курс 1 семестр
 • АСР ОГСЭ.03 ЛД 4 курс 2 семестр
 • АСР ОГСЭ.04 ЛД

ВСР

 • ВСР ЕН.01  ЛД 2 курс     
 • ВСР ЕН.02 ЛД 3 курс
 • ВСР ЕН.02 ЛД
 • ВСР ОГСЭ.01 ЛД
 • ВСР ОГСЭ.02 ЛД
 • ВСР ОГСЭ.03 ЛД
 • ВСР ОГСЭ.04 ЛД
 • ВСР ОГСЭ.05 ЛД
 • ВСР ОП.01 ЗВ ЛД
 • ВСР ОП.01 ЗД ЛД
 • ВСР ОП.01 ЗПС ЛД
 • ВСР ОП.02 ЛД
 • ВСР ОП.03 ЛД
 • ВСР ОП.04 ЛД
 • ВСР ОП.05 ЛД
 • ВСР ОП.06 ЛД
 • ВСР ОП.07 ЛД
 • ВСР ОП.08 ЛД
 • ВСР ОП.09 ЛД
 • ВСР ОП.10 ЛД
 • ВСР ПМ.01 ЛД
 • ВСР ПМ.02 ЛД
 • ВСР ПМ.03 ЛД
 • ВСР ПМ.04 ЛД
 • ВСР ПМ.05 ЛД
 • ВСР ПМ.06 ИОПД ЛД
 • ВСР ПМ.06 ОПД ЛД
 • ВСР ПМ.06 ПОПД ЛД
 • ВСР ПМ.07 ЛД

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

СБОРНИКИ ЛЕКЦИЙ (ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА)

 • СД ЕН.02 ЛД    
 • СЛ ЕН.01 ЛД 2 курс  
 • СЛ ЕН.01 ЛД 3 курс
 • СЛ ОГСЭ.05 ЛД
 • СЛ ПМ.06 МДК.06.01 ПОПД  ЛД
 • СЛ ОГСЭ.04 ЛД      
 • СЛ ОП.02 ЛД
 • СЛ ПМ.04 ЛД
 • СЛ ПМ.07 ЛД
 • СЛ ОГСЭ.02 ЛД (2)
 • CЛ ПМ.05 ЛД       
 • СЛ ОП.04 ЛД
 • СЛ ОГСЭ.01 ЛД
 • СЛ ОГСЭ.02 ЛД

ФОС

 • ФОС ОП.01 ЛД   
 • ФОС ОП.02 ЛД
 • ФОС ОП.03 ЛД
 • ФОС ОП.04 ЛД
 • ФОС ОП.05 ЛД
 • ФОС ОП.06 ЛД
 • ФОС ОГСЭ.01 ЛД
 • ФОС ЕН.01 ЛД
 • ФОС ОП.07 ЛД
 • ФОС ОП.08 ЛД
 • ФОС ОП.09 ЛД
 • ФОС ОП.10 ЛД
 • ФОС ПМ.01 ЛД
 • ФОС ПМ.02 ЛД
 • ФОС ОГСЭ. 02 ЛД
 • ФОС ЕН.02 ЛД
 • ФОС ПМ.03 ЛД
 • ФОС ПМ.04 ЛД
 • ФОС ПМ.05 ЛД
 • ФОС ПМ.06 ЛД
 • ФОС ПМ.07 ЛД
 • ФОС ОГСЭ.04 ЛД
 • ФОС ОГСЭ.05 ЛД
 • ЛД ФОС ОГСЭ.03 Ин. язык 1-4 курс